پرده پلی دراپه کد 22014

پرده با تصویر سبد گل

این محصول 5904 بار بازدید شده است.
کلمات کلیدی:
۱۰ نظر اخیر در مورد این محصول:
admin گفته است:
پرده های دراپه فقط به صورت افقی جمع مشوند و در جای خود به صورت 180 درجه چرخیده و سایه و روشن میشوند .
گفته است:
این پردهها به صورت عمودی هم جمع میشوند یا اینکه فقط به صورت افقی حرکت میکنند؟