کاغذ دیواری 60

کاغذ دیواری  در دو رنگ بژ و سفید که  طرح های آن بر روی دیوار محو بوده و به سختی دیده میشود ولی در نمونه گذاشته شده به علت انعکاس نور خیلی بیشتر از حد معمول به نظر میرسد.

این محصول 4310 بار بازدید شده است.
کلمات کلیدی:
۱۰ نظر اخیر در مورد این محصول: